Zateplenie, kompletná obnova rodinného domu

Nedajte sa oklamať ,,kvázi odborníkmi“


Kvalita montáže je veľmi dôležitý článok pri konečnej úspore energie a životnosti kontaktného zatepľovacieho systému.
Pri nesprávnej aplikácii kontaktneho zateplovacieho systému sa môže úspora energie znížiť až o 40% čo po uplynutí určitého času je celkom slušný balík, nehovoriac o tom, že po rokoch vznikajú ďalšie náklady na opravu zateplenia!!!
Kvalita materiálov jednotlivých výrobcov, ako aj technológia ich výroby sa líšia, a odlišujú sa i montážne a aplikačné postupy.
Ale ani výber jednotlivých zložiek s najlepšími parametrami nezaručuje, že systém bude plniť svoju úlohu v najvyššej miere.
Každý výrobca totiž berie do úvahy osobitosti jednotlivých komponentov a zosúlaďuje ich tak, aby maximálny výsledný efekt dosahoval zatepľovací systém ako celok.

Pozor na lákavé ponuky lacných firiem čiže,,KVÁZI“ odborníci


Ďalšie nástrahy pri neprofesionálnej aplikácií:

1.Nanášanie lepidla

1. Lepidlo sa musí naniesť v súvislej vrstve a nie len v niekoľkých bodoch.

2.Aplikovanie zatepľovacieho systému 3.Presakovanie vlhkosti 4. Odtlačenie a vydúvanie fasády 5.Plesnenie fasády. 6.Spadnutie zateplovacieho systému.

— Ako to Nerobiť!