Obnova bytového domu ul. Murgašová 615/6-8 Kysucké Nové Mesto