DČSA 1301, KNM - kompletná realizácia novej strechy a strešnej krytiny na bytovom dome