Dodávka a montáž závesných balkónov na bytovom dome, Nálepkova 4040, Martin