Licencie spoločnosti

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy , L092/12

Certifikačný a inšpekčný orgán EUCERT, s.r.o. je inšpekčný orgán typu A, ktorý vydáva licenciu na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS, ktorého normatívnym základom na udeľovanie licencie sú existujúce technické špecifikácie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, podľa európskeho technického osvedčenia ETA. Držitelia licencie týmto preukazujú svoju odbornú kvalifikáciu, ktorých kvalita, spolu výrobcami najkvalitnejších certifikovaných materiálov na trhu garantujú projektové parametre, životnosť a najvyššiu kvalitu zateplenia. Certifikačný a inšpekčný orgán EUCERT, s.r.o. udelil firme OMSTAV, s.r.o. na základe odbornej kvalifikácie licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS.

Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

Náš realizačný tím a pracovníci sú zaškolený na zatepľovací systém weber.therm exclusive, weber.therm exclusive plus, weber.therm terranova, weber.therm flex, weber.therm clima, weber.therm mínus 7. Certifikát zaručuje odbornú spôsobilosť na aplikáciu všetkých materiálov, ktoré sú súčasťou daného kontaktného zatepľovacieho systému. Zatepľovacie systémy od výrobcu Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia WEBER-TERRANOVA patria medzi najkvalitnejšie certifikované materiály na trhu. Samozrejme úspešnosť prípravy až po konečnú realizáciu okrem kvalitných materiálov ovplyvňuje aj náš zaškolený realizačný tím a naši zaškolený pracovníci z dlhoročnou praxou.

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy C 092/12

Certifikačný a inšpekčný orgán EUCERT, s.r.o. je inšpekčný orgán typu A, ktorý vydáva licenciu na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS, ktorého normatívnym základom na udeľovanie licencie sú existujúce technické špecifikácie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, podľa európskeho technického osvedčenia ETA. Držitelia licencie týmto preukazujú svoju odbornú kvalifikáciu, ktorých kvalita, spolu výrobcami najkvalitnejších certifikovaných materiálov na trhu garantujú projektové parametre, životnosť a najvyššiu kvalitu zateplenia. Certifikačný a inšpekčný orgán EUCERT, s.r.o. udelil firme OMSTAV, s.r.o. na základe odbornej kvalifikácie licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS.